Конвертор на HTML кодове

Поставете кода, който искате да конвертирате за Blogger-темата в текстовото поле  и кликнете върху бутона „Convert“. Конвертираният код ще се появи в текстовото поле, което се отваря, подходящ за вписване в темата на Blogger.


Поставете кода в полето по-долу и натиснете бутона "Convert"
.Copyright © ДЕМО БЛОГ ЗА БЛОГОВЕ©2016- | All Rights Reserved
Използването на Blogzablogove.com означава, че сте съгласни с нашата Политика на конфиденциалност и защита
Night Mode