Слайдер от изображения

Изберете вашите изображения и поставете URL адресите им в кода на мястото, маркирано в червено. Първият URL адрес е на изображението в ляво, а вторият - на изображението в дясно. Ширината и височината на блока са отбелязани в синьо. Фонът също. Всички тези стойности може да промените по своему. Моите изображения в примера, който ви показвам, са с размер 300 х 300 пиксела. Така те ще се изобразят правилно. Подберете и текста, който искате да се покаже при отварянето на слайдера.Мястото му лесно ще намерите в примерния код. Може и да експериментирате в други участъци на кода. Кодът на слайдера се поставя директно в редактора на публикацията на нужното място в режим на HTML.

КЪМ ОФИЦИАЛНИЯ САЙТBLOGZABLOGOVE/


Copyright © ДЕМО БЛОГ ЗА БЛОГОВЕ©2016- | All Rights Reserved
Използването на Blogzablogove.com означава, че сте съгласни с нашата Политика на конфиденциалност и защита
Night Mode